Doradztwo Podatkowe

Świadczymy doradztwo podatkowe w szerokim zakresie na rzecz osób fizycznych – także nie prowadzących działalności gospodarczej, prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej.

  • udzielamy porad i wyjaśnień w zakresie zobowiązań podatkowych;
  • wykonujemy ekspertyzy ekonomiczno-finansowe na bazie z obowiązujących przepisów prawa podatkowego;
  • pomagamy dokonywać optymalizacja wyboru podatkowo-prawnej formy działalności przedsiębiorstwa i pomoc przy wyborze właściwych rozwiązań podatkowych;
  • projektowanie rozwiązań gospodarczych w celu uzyskania założonych skutków podatkowych;
  • ustalamy wysokość zobowiązań podatkowych wynikających z nietypowych operacji gospodarczych i dokonujemy ich oceny w świetle obowiązującego prawa podatkowego.
  • udzielamy porad, wyjaśnień oraz opinii w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  • spadki i darowizny
  • prowadzimy korespondencję w imieniu zleceniodawcy z Urzędami Skarbowymi, Urzędami Celnymi oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
  • reprezentujemy Klientów w trakcie postępowań i kontroli prowadzonych przez Urząd Skarbowy (US), Urząd Kontroli Skarbowej (UKS), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwową Inspekcją Pracy (PIP) oraz inne organy kontrolne