Usługi Księgowe

Na podstawie zawartej umowy o współpracy prowadzimy dokumentację księgową w zależności od formy i wielkości podmiotu.

W imieniu Klientów prowadzimy:

  • książki przychodów i rozchodów;
  • księgi rachunkowe osób fizycznych, prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą;
  • księgi rachunkowe stowarzyszeń i fundacji nie prowadzących działalności gospodarczej.
  • inne ewidencje niezbędnych dla celów podatkowych, w szczególności ewidencje zakupu VAT, ewidencje sprzedaży VAT, ewidencje przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PPE), wynagrodzeń dla celów rozliczeń podatkowych, środków trwałych