Działamy od 1992 roku!

Firma Doradcza AVAL

Od kilkudziesięciu lat realizujemy dla różnorodnych grup klientów usługi doradztwa podatkowego. Działając na rzecz podmiotów i osób fizycznych prowadzących działalność w różnych formach i o zróżnicowanych charakterach, zdobyliśmy doświadczenie, które pomnażamy w naszej codziennej pracy.

Jesteśmy rodzinną firmą i wiemy, jak ważne są długotrwałe relacje z klientami. Budujemy wzajemne zaufanie, czując się odpowiedzialni za rozwój przedsiębiorstw i poczucie bezpieczeństwa klientów, którzy nam zaufali.

Korzystamy ze zdobywanej latami wiedzy i doświadczeń, jednocześnie stale się dokształcając. Uczestniczymy w szkoleniach i spotkaniach branżowych, dbając o aktualność naszej wiedzy i poznając najlepsze praktyki zdobywamy wiedzę związaną ze zmieniającymi przepisami podatkowymi. Dzięki temu naszym klientom możemy zaoferować najbardziej aktualne informacje i wysoką jakość obsługi.

Naszymi wartościami są odpowiedzialność i wiarygodność. Priorytetem jest dla nas widziany w szerokiej perspektywie interes naszych Klientów – dlatego poszukujemy rozwiązań optymalnych, pozwalających dążyć naszym klientom do realizacji celów biznesowych zgodnie z nieustannie zmieniającymi się przepisami prawa.

Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszym Klientom jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych czynności.

Z naszych doświadczeń wynika, że w warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa profesjonalna pomoc Doradcy Podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej.

Współpraca z Doradcą to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy. Zapewniając bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej przyczynia się do dynamicznego jej rozwoju. Dzięki swojej niezależności Doradca daje gwarancję, że uzyskana od niego informacja pomaga klientom, którzy z niej korzystają odnaleźć właściwą drogę się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych.

Jako Doradca Podatkowy podejmujemy czynności zawodowe kierując się przede wszystkim dobrem swoich klientów i działamy w celu ochrony ich interesów. Przy czym staramy robić się to w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu szacunku wobec organów państwa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

DŁUGOTRWAŁE RELACJE

ZAANGAŻOWANIE

Dzięki udzielonym nam jako pełnomocnictwom możemy reprezentować bezpiecznie klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami broniąc skutecznie ich interesów.

Swoje czynności zawodowe jako Doradcy Podatkowi wykonujemy według najlepszej naszej woli oraz wiedzy działając z zachowaniem należytej staranności.

Pamiętajcie Państwo, że uzyskane przez nas jako Doradców Podatkowych informacje pozostają tylko i wyłącznie do naszej wiadomości, ponieważ ciąży na nas ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy, z których zachowania może nas zwolnić tylko i wyłącznie sądownie wydany nakaz.

Dzięki udzielonym poradom i opracowanym opiniom dotyczących obowiązków podatkowych oraz rozliczeń innych niż podatki umożliwiamy swoim klientom podjąć właściwe decyzje w optymalizacji podatkowej planowanych przedsięwzięć. Posiadane przez Doradców Podatkowych ubezpieczeniu w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę z tego tytułu szkodę.

W swojej działalności stale współpracujemy z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, radcami prawnymi oraz notariuszami.