W celu ustalenia wynagrodzenia za świadczone na rzecz Klientów usługi prosimy o kontakt osobisty. Cena jest uzależniona od rodzaju i zakresu usług, a w szczególności:

  • formy organizacyjnej przedsiębiorstwa (osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka prawa handlowego)
  • rodzaju prowadzonej księgowości (ewidencja, książka przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe);
  • formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne);
  • rodzaju prowadzonej działalności;
  • ilości dokumentów księgowych;
  • liczby pracowników.

Poproś o konsultację