DORADZTWO PODATKOWE

Świadczymy doradztwo podatkowe w szerokim zakresie na rzecz osób fizycznych (także nie prowadzących działalności gosp.), prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej.

PROWADZENIE KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na podstawie zawartej umowy o współpracy dla naszych klientów prowadzimy dokumentację księgową w zależności od formy i wielkości podmiotu.

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla osób fizycznych, prawnych (spółka z o. o.), nie posiadających osobowości prawnej (spółki cywilne), stowarzyszeń i fundacji.

Wpółpraca

Na podstawie umowy o współpracy prowadzimy dokumentację księgową w zależności od formy podmiotu w formie outsourcingu, tak w siedzibie klienta na oprogramowaniu będącego jego własnością, jak i odbierając dokumentację źródłową z siedziby klienta prowadząc ewidencje księgowe we własnych programach.

Deklaracje PIT i CIT

Służymy pomocą w trakcie przygotowywania rocznych deklaracji PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-O, PIT-ZG) dla osób fizycznych bez względu na uzyskiwane przez nich źródła przychodów krajowych czy zagranicznych, przysługujące im ulgi oraz zeznań dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Deklaracje ZUS

Przygotowujemy deklaracje ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA), w których dokonujemy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, FP, FEP, FGŚP).

Kadry, Płace

Udzielamy Klientom pomocy w zakresie przygotowywania i obsługi dokumentacji pracowniczej, wyliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

Nadzór BHP i HP

Dzięki stałej współpracy z wykwalifikowanymi służbami BHP zapewniamy nadzór nad higieną i bezpieczeństwem pracy zatrudnionych pracowników.

Ekspertyzy Ekonomiczne

Wykonujemy ekspertyzy ekonomiczno-finansowe na bazie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Podatki

Pomagamy ustalać zobowiązania podatkowe wynikające z nietypowych operacji gospodarczych i dokonujemy ich oceny w świetle obowiązującego prawa podatkowego.

Audyt

Dokonujemy audytu oraz przeglądu ksiąg i pozostałej dokumentacji firmy, w których identyfikujemy i pomagamy wyeliminować błędy.

Umowy Cywilno-Prawne

Opracowujemy umowy cywilne i dokonujemy ich oceny z punktu widzenia prawa podatkowego.

Wirtualne Biuro

Pomoc w administrowaniu usługą „wirtualne biuro”.

Zakładanie Spółek

Służymy doradztwem i pomocą w trakcie procesu tworzenia i zakładania podmiotów spółek prawa handlowego (KRS oraz e-KRS).

Przedsiębiorca

Przedsiębiorcy uzyskają pomoc w trakcie wpisów oraz ich zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ceidg) osób fizycznych działających indywidualnie i w formie spółek cywilnych.

Pełnomocnictwa

Po uzyskaniu stosownego upoważnienia (pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczegółowe, UPL-1, UPL‑1P, PPS-1, ZUS-PEL) reprezentujemy Klienta przed organami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Reprezentacja

Wspomagamy podatników, płatników oraz inkasentów w ich kontaktach z organami skarbowymi. Przygotowujemy wyjaśnienia, odwołania i wnioski w trakcie kontrolnych postępowań podatkowych.

Podatki z Zagranicy

Pomagamy w dokonywaniu rozliczeń podatku dochodowego dla osób pracujących w innych krajach Unii Europejskiej, a w szczególności Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii czy Norwegii.