Księgi rachunkowe

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla osób fizycznych, prawnych (spółka z o. o.), nie posiadających osobowości prawnej (spółki cywilne), stowarzyszeń i fundacji. Pomagamy nie tylko prowadzić księgi handlowe, ale również pomagamy opracowywać własne polityki rachunkowości współpracując przy wyborze rozwiązań dostosowanych do specyfiki działalności w zakresie aspektów przepisów związanych z ustawą o rachunkowości.